Ce este și care sunt funcțiile lobului frontal al creierului nostru?

În primul rând, trebuie să înțelegem că lupii sunt definiții teoretice ale diviziunii cortexului cerebral. Această diviziune a fost efectuată în funcție de rolul jucat de părți în diferite procese și de locație. Putem face o analogie cu Pământul: dacă creierul ar fi Pământul, lupii ar fi continentele.Această clasificare este foarte funcțională, deoarece servește ca o hartă pentru a localiza cu ușurință anumite puncte de pe suprafața creierului. Cortexul cerebral este alcătuit din

6 lobi funcționali: frontal, parietal, occipital, temporal, insular și limbic. În acest articol ne vom concentra asupra a ceea ce am putea spune că este cel mai relevant dintre ei, lobul frontal. Vom începe prin a evidenția zona pe care o ocupă, deoarece este o treime din suprafața totală a cortexului. Structura și funcțiile lobului frontal

Lobul frontal se află în partea anterioară a creierului, ocupând mai precis întregul cortex cerebral din sulcusul central. Este considerat un lup foarte important datorită faptului că îndeplinește funcții centrale în prelucrarea informațiilor, în special informațiile care au un caracter executiv. În plus, putem spune că lobul frontal este împărțit în mai multe regiuni care îl dotă cu o mare varietate de funcții.

Prin gruparea diferitelor structuri funcționale ale acestui lup, putem vorbi despre două zone mari. Una ar fi zona care corespunde funcțiilor motoarelor, cortexul motor, care îndeplinește toate funcțiile mișcării. Cealaltă zonă ar fi cortexul prefrontal, responsabil cu procesele executive, luarea deciziilor și diferite aspecte legate de reglementarea emoțiilor.

Cortexul motor Cortexul motor al lobului frontal va fi managerul tuturor sistemelor eferente ale corpului. Datorită lui, putem face tot felul de acțiuni voluntare și acțiuni motorii. Această structură va fi responsabilă atât de planificarea mișcării, cât și de transmiterea ordinelor către mușchi pentru a le acționa. Este important să subliniem că această parte a cortexului este responsabilă numai de mișcările voluntare, sistemul motor involuntar se bazează pe alte structuri, cum ar fi ganglionii bazali și cerebelul.

Putem găsi trei sub-zone relevante care trebuie menționate în cortexul motor.

Zona pre-motor.

Este responsabilă de planificarea și planificarea mișcărilor. Înainte de efectuarea oricărei mișcări, neuronii din această zonă sunt responsabili pentru stabilirea mușchilor și pașii necesari pentru ca acesta să aibă loc în mod corect. Suprafața primară a motorului

. Partea corticală este responsabilă pentru executarea pas cu pas a preparatului pre-motor al cortexului. Adică, este responsabilul de a iniția acțiunea mișcării, trimițând comenzile către mușchi.

  • zona Broca. Responsabil de producția lingvistică. Funcția sa este aceea de a coordona mușchii fonologici astfel încât persoana să poată vorbi și pronunța. Este, de asemenea, legată de producția de scris. Pentru a afla mai multe despre aceasta, faceți clic aici.
  • Cortexul prefrontalAceastă regiune este responsabilă pentru sistemul executiv și pentru prelucrarea informațiilor creierului uman.
  • cortexul prefrontal al lobului frontal se bazează, în ultimă instanță, cunoașterea, comportamentul și răspunsul uman emoțional. Este mediatorul între multe alte structuri care sunt distribuite în creier, jucând un rol-cheie în luarea deciziilor. nu putem să nu mai vorbim de faptul că funcțiile executive sunt un set de abilități cognitive de ordin superior, care controlează comportamentul nostru și emoțiile

. În caz contrar, putem spune că toate procesele care încearcă să gestioneze, să organizeze, să coordoneze și să conducă sunt realizate în acest domeniu. Ar putea fi descris ca procesor al unui computer dacă am făcut o comparație cu aceste mașini.

În cadrul acestui domeniu corticală putem distinge trei regiuni funcționale de mare importanță: dorsolateral cortexul prefrontal.

O regiune legată de alte locuri ale altor lupi care transformă gândirea în planuri, comportamente și decizii. Dorsolateral cortexul prefrontal este strâns legată de procesele psihologice mai mari, cum ar fi memoria de lucru, metacogniția, controlul atențional, flexibilitate cognitivă, etc.Zona cingulate.

Funcțiile sale sunt în mare măsură legate de reglementarea proceselor motivaționale. Este responsabil de inhibarea sau instigarea acțiunii la individ. De asemenea, se ocupă de anumite procese legate de reglementarea și sprijinul acordat asistenței medicale.

  • Cortexul orbitofrontal. Își îndeplinește misiunea de a controla afectivitatea și comportamentul social. Participă la prelucrarea și reglarea emoțiilor și a stărilor afective, prin adaptarea comportamentului în funcție de context.
  • Lobul frontal este una dintre cele mai relevante structuri din creierul nostru. Studiul lor, prin diverse tehnici neuroscientific, ne oferă informații foarte valoroase: să înțeleagă structura și funcționalitatea acestuia în mai aproape de intelegerea biologiei noastre si
  • ne da indicii despre relația sa cu comportamentele noastre, emoțiile și gândurile.