Modelul inteligenței Cattell: inteligență fluentă și cristalizată

Construcția inteligenței a fost studiată pe scară largă în cadrul psihologiei diferențelor individuale,dar acest studiu a însemnat o infinitate de probleme datorită ambiguității termenului. Din acest motiv, putem găsi mai multe modele care încearcă să explice intelectul din perspective foarte diferite: de la teorii bazate pe un singur factor la teorii ale multiplelor inteligențe. În acest articol vom vorbi despre modelul de inteligență al lui Cattell, care are o perspectivă mixtă.

Raymond B. Cattell este unul dintre cei mai iconici autori ai psihologiei diferențelor individuale și a studiat inteligența în profunzime. Acest autor a dezvoltat un model bazat pe doi factori centrali: inteligența fluidă (GF) și inteligența cristalizată (CG). Acest model de inteligență al lui Cattell dribbează concepția unitară a inteligenței lui Spearman atunci când se gândește la existența celor doi factori menționați mai sus.

Pentru a înțelege în profunzime teoria dezvoltată de Cattell, este esențial să înțelegem care sunt cei doi factori principali ai săi. Astfel, în secțiunea următoare, vom explica ce este inteligența fluidă și inteligența cristalizată.

Factorii modelului inteligenței Cattell

Inteligența fluidă (GF)

Acest factor se referă la abilitatea de a se adapta și de a face față situațiilor noi într-un mod flexibil fără ca învățarea anterioară să fie un ajutor decisiv. Fluența inteligenței este în principal formată de competențele primare, cum ar fi inducția și deducerea, relațiile și clasificările, lărgimea memoriei operaționale sau viteza intelectuală.Acest tip de inteligență este puternic legat de factorii genetici și de dezvoltarea individului. Observăm că inteligența fluidă atinge potențialul maxim în timpul adolescenței. Astfel, din viața adultă, această abilitate tinde să scadă în paralel cu îmbătrânirea și deteriorarea sistemului nervos.

Această abilitate poate fi evaluată prin teste care măsoară potențialul biologic al individului de a învăța sau de a dobândi cunoștințe. În multe cazuri, inteligența fluidă a fost comparată cu hardware-ul inteligenței, deoarece aceste aspecte stau la baza capacității viitoare a individului. Inteligența Crystallized (Gc) Acest factor în modelul de inteligență al lui Cattell se referă la acel set de capabilități, strategii și cunoștințe care reprezintă nivelul de dezvoltare cognitivă realizat prin istoria învățării subiectului. Exemplu de inteligență cristalizată poate fi înțelegerea verbală, evaluarea și evaluarea experienței, orientarea spațială, cunoștințele mecanice etc. Contrar inteligenței fluide,

cristalizat are puține de a face cu aspecte genetice.

Aceasta va depinde în mare măsură de învățarea derivată din experiența anterioară a subiectului în mediul cultural la care el aparține; în acest fel, un individ își dezvoltă inteligența cristalizată proprie în măsura în care își investește inteligența fluidă în activitățile de învățare.

Această abilitate este evaluată printr-un test care analizează cunoștințele dobândite prin interacțiunea cu mediul socio-cultural. Dacă inteligența fluidă reprezintă hardware, atunci inteligența cristalizată este software. Structura modelului inteligenței lui CatellModelul inteligenței lui Cattel

structură inteligența în trei nivele ierarhice de diferite generalități. Aceste niveluri sunt după cum urmează: Factori de ordinul întâi:

aceștia ar fi cei mai specifici factori din cadrul modelului. Ele privesc abilitățile mentale primare, cum ar fi memoria, cunoașterea, evaluarea etc. Ele sunt similare cu abilitățile avute în vedere în cadrul modelului Thurstone.

Al doilea factor de ordine:

cu un caracter mult mai general decât cele de ordinul întâi. Aici se accentuează inteligența fluidă prezentă și inteligența cristalizată, ceea ce va determina expresia factorilor care stau sub ei. Factorii treia ordine: în cele din urmă, aici sunt aspectele mai generale ale modelului. Putem găsi inteligență istorică fluidă pe baza investiției în învățarea comună, dobândită fundamental din contextul școlar și al familiei.

  • Modelul inteligenta al Cattell prezinta un design factorial bazat pe doi factori principali, situat în partea de sus a ierarhiei, care determină printr-o multitudine de procese și influențele reciproce performanțele fiecărui individ în diversitatea de competențe, strategii și cunoștințe. Este un model interesant care ne poate ajuta să înțelegem complexitatea construirii inteligenței
  • și continuitatea cercetărilor din jurul ei.